«Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процессу» (Лютий, 2013) PDF Друк e-mail

Zakon_UchGrom_OsnAsp У лютому 2013 року вийшов у світ посібник, підготовлений Програмою сприяння Парламенту України II «Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процессу». Видання підготовлено

Це - друге видання, оновлене та доповнене, двох посібників ПСП II:

"Законотворчість: Участь громадськості у законодавчому процесі. Автори: Шкарлат Ю.Г., Євгеньєва А.М.; загальна редакція: Рахімкулов Е.; липень, 2008" та "Законотворчість: Основні аспекти законодавчого процесу Загальна редакція і упорядкування: Нечипоренко Л. О., Крижанівський В. П., листопад, 2006".

 

 

Завантажити PDF-file видання application-pdf-

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................8

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ........................................................9

ВСТУП............................................................................................................11

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА СПІВПРАЦІ МІЖ ВЕРХОВНОЮ

РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ......................12

ШЛЯХИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ:

СПІВПРАЦЯ ІЗ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ.........................................15

ШЛЯХИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ:

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.......18

КАРТКА ЗАКОНОПРОЕКТУ.........................................................................25

УЧАСТЬ НУО У РОБОТІ РОБОЧИХ ГРУП З ПІДГОТОВКИ

ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ......................................28

ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ....................................................................................32

СТРУКТУРА І СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.........................................................................35

Мапа сайту Верховної Ради України.....................................................37

Електронні сторінки комітетів Верховної Ради України.......................38

Інформація про Всеукраїнський портал народної

законотворчості......................................................................................41

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ....................................................43

Приклад форми заявки від громадської організації

на участь у заході комітету Верховної Ради України............................52

Рекомендації щодо підготовки матеріалу (аналітичної записки)

для презентації на комітетських слуханнях або використання

парламентським комітетом у процесі законотворення.......................54

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ..........................61

Звернення громадян...............................................................................61

Запити на інформацію............................................................................63

Звернення громадян та запити на інформацію: відмінності................64

БІБЛІОТЕКИ НАДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ

З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ........65

ІСТОРІЇ УСПІХУ СПІВПРАЦІ МІЖ КОМІТЕТАМИ ВЕРХОВНОЇ

РАДИ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ............................67

ЩО ЗАВАЖАЄ ГРОМАДСЬКОСТІ У ДОСТУПІ

ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ...............................................................73

ПРИКЛАДИ НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ.........75

Участь громадськості у виконанні законотворчої функції:

законодавча пропозиція.........................................................................75

Участь громадськості у виконанні законотворчої функції:

друге читання законопроекту................................................................80

Участь громадськості у виконанні контрольної функції:

звернення до народного депутата........................................................83

Участь громадської організації в організації

та проведенні комітетського слухання..................................................86

Звернення щодо участі у консультативній/громадській

раді при парламентському комітеті.......................................................90

Аналітична записка учасника круглого столу “Законодавче

забезпечення запровадження ринку земель

сільськогосподарського призначення в Україні”,

що проходив у комітеті ВР з питань аграрної політики

17 грудня 2009 р......................................................................................91

Виступ учасника круглого столу “Законодавче забезпечення

запровадження ринку земель сільськогосподарського

призначення в Україні”, що проходив у комітеті ВР

з питань аграрної політики 17 грудня 2009 р.......................................99

ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

VI СКЛИКАННЯ...........................................................................................101

Схема “Як громадськості взяти участь у прийнятті закону”....................103

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ..............105

ВСТУП..........................................................................................................106

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА СТАДІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ.................107

Розділ 2. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ...............................................................109

Нормативна база..................................................................................109

Законодавча ініціатива.........................................................................109

Оформлення законопроектів..............................................................110

Друкування законопроектів.................................................................112

Супровідні документи...........................................................................113

Альтернативні законопроекти..............................................................114

Реєстрація законопроекту...................................................................114

Відмова в реєстрації законопроекту...................................................115

Розгляд законопроектів та законодавчих пропозицій

керівництвом Верховної Ради..............................................................115

Справа законопроекту.........................................................................116

Попередній розгляд законопроектів у комітетах...............................117

Надання законопроектів народним депутатам...................................118

Експертиза законопроектів.................................................................119

Повернення законопроекту суб’єкту права

законодавчої ініціативи:........................................................................120

Зняття законопроектів з розгляду:......................................................121

Відкликання законопроектів:...............................................................121

Відхилення законопроектів..................................................................122

Включення законопроектів до порядку денного сесії.......................123

Розділ 3. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ................................................................................124

Підготовка та розгляд законопроектів у першому читанні................124

Підготовка та розгляд законопроекту у другому читанні..................129

Підготовка та розгляд законопроектів у третьому читанні................134

Підготовка законів до направлення на підпис

Президенту України..............................................................................137

Повторний розгляд законів повернених Президентом України........141

Підписання, оприлюднення, опублікування,

набрання чинності законом.................................................................145

Зберігання прийнятих законів.............................................................147

Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ.............................................................................149

Нормативна база..................................................................................149

Розробка, подання, схвалення Основних напрямів

бюджетної політики...............................................................................149

Розробка проекту закону про Державний бюджет України.............151

Подання проекту закону про Державний бюджет

на розгляд Верховної Ради..................................................................153

Представлення проекту закону про Державний бюджет

у Верховній Раді....................................................................................156

Рішення Верховної Ради за результатами представлення

проекту закону про Державний бюджет............................................157

Процедура розгляду проекту закону про Державний

бюджет на наступний рік......................................................................157

Підготовка Верховною Радою проекту закону

про Державний бюджет до першого читання....................................158

Розгляд проекту закону про Державний бюджет

у першому читанні................................................................................159

Підготовка проекту закону про Державний бюджет

на друге читання...................................................................................161

Розгляд проекту закону про Державний бюджет

у другому читанні..................................................................................162

Підготовка проекту закону про Державний бюджет

на третє читання...................................................................................164

Розгляд проекту закону про Державний бюджет

у третьому читанні.................................................................................165

Розділ 5. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН

ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ........................................................................166

Нормативна база..................................................................................166

Суб’єкти права подання законопроектів про внесення

змін до Конституції, пропозицій, поправок до них

та пропозицій щодо їх розгляду...........................................................171

Порядок подання до Верховної Ради законопроектів про

внесення змін до Конституції, пропозицій та поправок до них.........172

Відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції,

пропозицій, поправок до них...............................................................175

Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту

про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії

Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним........176

Розгляд Верховною Радою питання про включення

законопроекту про внесення змін до Конституції до порядку

денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження

роботи над ним.....................................................................................180

Підготовка законопроекту про внесення змін

до Конституції до попереднього схвалення

або прийняття його Верховною Радою...............................................183

Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про

надання висновку Конституційним Судом щодо відповідності

законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам

статей 157 і 158 Конституції.................................................................188

Попереднє схвалення, прийняття Верховною Радою

законопроекту про внесення змін до Конституції, який за

висновком Конституційного Суду відповідає вимогам статей

157 та 158 Конституції..........................................................................189

Внесення та розгляд у головному комітеті

пропозицій та поправок до законопроекту

про внесення змін до Конституції........................................................194

Розгляд Верховною Радою пропозицій, поправок

до законопроекту про внесення змін до Конституції України...........197

ДОДАТКИ-СХЕМИ:......................................................................................201

Реєстрація та внесення законопроекту на розгляд

Верховної Ради.....................................................................................203

Перше читання законопроекту – обговорення основних

принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту

та прийняття його за основу................................................................205

Друге читання законопроекту – постатейне обговорення

і прийняття у другому читанні..............................................................207

Третє читання законопроекту – прийняття законопроекту,

який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому...................209

Розгляд закону Президентом, набрання чинності ............................211

Процедура прийняття закону про Державний бюджет.....................213

Процедура прийняття закону про внесення змін

до Конституції........................................................................................217

Table of Contents.....................................................................................225

Summary......................................................................................................230

 

 

 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)