Посібник «Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем» (Червень, 2012 р.) PDF Друк e-mail

Програма сприяння Парламенту II підготувала та у червні 2012 р. видала посібник «Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем».

Завантажити текст видання: application-pdf-

Завантажити текст of the Englihs translation of this видання   –link to the PDF fileapplication-pdf-

 

У передмові до видання, зокрема, наголошується:

«Одним з аспектів роботи Програми сприяння Парламенту ІІ, яка реалізовується Університетом штату Огайо та Університетом Індіани за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) є впровадження новітніх методик, що можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності. Зокрема, ПСП ІІ провела низку заходів на тему «Аналітичні методи і стратегічне планування законотворчої діяльності», в ході яких учасники та учасниці ознайомилися з використанням методики, спрямованої на вирішення проблем (або коротко – методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), та можливістю її використання при розробці та аналізі законопроектів.

З травня 2011 року, коли почався новий етап діяльності ПСП ІІ, методику вирішення проблем при розробці нормативно-правових актів було успішно апробовано під час тренінгів та навчальних курсів для різних категорій учасників, зокрема:

• тренінгах для членів громадських рад, що відбулися в Одесі, Львові, Дніпропетровську, Харкові та Києві;

• навчальному курсі для викладачів, науковців та слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (вересень-листопад 2011 р.);

• тренінгах для керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів центральної виконавчої влади (жовтень-листопад 2011 р.) та ін.

Ці та інші заходи показали потребу вітчизняних фахівців, які залучаються до розробки проектів законів чи підзаконних нормативно-правових актів (далі – НПА), в розширенні методологічного арсеналу, а також існування запиту на нові методи, способи та інструменти, що можуть придатися у такій роботі.

Методика, викладена у цьому посібнику, розроблена американськими та українськими фахівцями як удосконалена версія методики, описаної проф. Енн та Робертом Сейдманами (Ann and Robert B. Seidman) та Налін Абеєсекере (Nalin Abeyesekere) у посібнику «Legislative Drafting for Democratic Social Change». Українське видання цього посібника – «Розробка законопроектів для демократичних соціальних змін» побачило світ у 2006 р.

Структура посібника розроблена у листопаді 2010 року. Оригінальний текст цього посібника написаний Л.Лукас, Л.Сайц та Т.Фулей англійською мовою і завершений у квітні 2011 року. Редагування перекладу на українську мову здійснено Т.Фулей та Е.Рахімкуловим.

Подальше доопрацювання посібника, його наповнення прикладами з української практики, завданнями для роботи в малих групах, а також загальне наукове редагування здійснила Т.Фулей.

Автори та Програма сприяння Парламенту ІІ висловлюють подяку за коментарі та зауваження учасникам численних тренінгів, робочих груп з підготовки законопроектів з числа працівників Апарату Верховної Ради України (ВР), працівників секретаріатів комітетів ВР, помічників-консультантів народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, академічних установ, членам громадських рад при різних органах влади.

Сподіваємося, що запропонована методика стане корисною розробникам нормативно-правових актів, зокрема, членам робочих груп з розробки проектів законів та інших НПА, парламентарям та їхнім помічникам-консультантам, депутатам ВР АРК, депутатам місцевих рад, працівникам центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державним службовцям та службовцям органів місцевого самоврядування.

Водночас, посібник можна використовувати в навчальному процесі при вивченні курсів з розробки та експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також при проведенні семінарів та тренінгів в рамках підвищення кваліфікації державних службовців та посадовців органів місцевого самоврядування.»

 

 

 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)