Законотворчість: Розробка місцевих програм розвитку. На прикладі інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльність органів місцевого самоврядування..." (Червень, 2011) Друк

У червні 2011 вийшов новий довідник серії «Законотворчість», підготовлений фахівцями Програми сприяння парламенту II: «Розробка місцевих програм розвитку. На прикладі інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльність органів місцевого самоврядування. Ґендерний аналіз програм місцевого розвитку (на виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»)». Авторський колектив: Олена Суслова, Леся Нечипоренко, Марина Руденко.

Завантажити PDF-file довідника application-pdf-

Ґендерний компонент є одним із складових діяльності Програми сприяння Парламенту II. ПСП ІІ працює над включенням ґендерної проблематики в усі ланки своєї співпраці з Верховною Радою та органами виконавчої влади. Головною метою цього компоненту є сприяння дотриманню принципів ґендерної рівності в усіх аспектах законодавчої роботи.

Зазвичай місцеві програми розвитку, наголошується у вступі до видання, формуються на основі національ¬них програм без урахування місцевих проблем. Вони спрямовані на впровадження положень, встановлених для всієї країни. Це призводить до того, що дуже часто місцеві програми дублюють положення національних навіть тоді, коли, в силу різних обставин, таке дублювання недоцільне.

Якщо до цього додати ще й проблему обмеженого чи відсутнього фінансування, то виконання таких програм стає малоефективним.

Відповідальність за таку ситуацію не можна покладати на місцеві органи влади, які вимушені йти у кільватері центральних програм, рішень і проектів. При складанні загальнодержавних програм важливо передбачати положення, які би робили можливим відходження від положень центральних програм і убезпечували місцеві органи влади від звинувачень у порушен¬нях з боку фіскальних органів та органів прокуратури.

Водночас, з огляду на велику завантаженість роботою та відсутність необхідних знань і навичок, працівники і працівниці місцевих органів влади не мають можливості складати програми, які би справді відповідали місцевим потребам та вирішували б нагальні проблеми місцевих громад.

Ця публікація має на меті допомогти персоналу місцевих органів влади при складанні таких місцевих програм.

В ній пропонується схема, яка сприятиме кращій організації процесу роз¬робки місцевих програм на прикладі положень програм утвердження ґендерної рівності.

Крім того, в цій публікації описується одна із найбільш перспективних на сьогодні моделей “горизонтальної” співпраці між громадами – інструмент міжмуніципального співробітництва.