Мiсiя PDF Друк e-mail
Програма cприяння Парламенту України унiверситету Iндiани (ПСП) - це мiжнародний проект, за посередництвом якого Агентство США з мiжнародного розвитку (USAID) пiдтримує демократичне змiцнення українського Парламенту. ПСП надає технiчну та консультативну допомогу Верховнiй Радi України з метою активiзацiї демократичної розбудови українського суспiльства.

ПСП спiвпрацює з фракцiями, Комiтетами, Апаратом та допомiжними службами Верховної Ради, сприяючи встановленню бiльш ефективної та демократичної системи дiяльностi внутрiшнiх пiдроздiлiв Парламенту України, покращенню взаємодiї законодавчої та виконавчої гiлок влади, бiльш вiдкритому доступу громадськостi до законотворчого процесу та налагодженню ефективного взаємозв'язку мiж громадянами та Верховною Радою. 
 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)